Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

1826 37fe 500
Reposted fromginryuu ginryuu vianiee niee
mangoe
8915 d9cf
1. "Wolna Polska dla wszystkich Polaków" to dosyć ciężki do sprecyzowania termin, biorąc pod uwagę etniczne konflikty II RP. Myślenie, że ówcześni ludzie interpretowaliby to tak samo, jak współczesny lewak - przez pryzmat postmodernistycznego skurwienia - wydaje się trochę na wyrost. 2. "Nasi dziadkowie wyzwalali z obozów śmierci osoby o innym pochodzeniu, wyznaniu, orientacji i poglądach" - po pierwsze, obozów nie wyzwalali Polacy, tylko Sowieci i zachodni alianci. Po drugie, obozy nie były wyzwalane pod kątem partykularnych cech więźniów, ale dlatego, że front przeszedł. Po trzecie, za działalność patriotyczną czy stawianie oporu okupantom też się szło do obozu - jeden z moich przodków poszedł do Oświęcimia za zbieżność nazwisk z człowiekiem poszukiwanym za drukowanie ulotek patriotycznych. Po czwarte, jeżeli bycie ofiarą obozów koncentracyjnych daje jakiejś grupie specjalny status moralny, to czemu nikt nie płakał, kiedy apartheid w SA upadał? Przecież pierwsze obozy zagłady zbudowali Anglicy, żeby eksterminować Burów. Itp, itd... 3. "Nasi dziadkowie nie walczyli o <<białą Polskę wolną od pedałów i mniejszości>>" - faktycznie, jakoś wątpię, żeby saraceńska inwazja mająca nastąpić za 70 lat czy legalne uznanie sodomitów bawiących się w dom za "małżeństwo" były na agendzie, kiedy kraj został zaatakowany przez sprzymierzonych ze sobą Niemców i komunistów.
4. "o to walczyli naziści" - przestańcie próbować wzbudzić u mnie sympatię do nazistów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Reposted fromkelu kelu
mangoe
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazelbekon zelbekon
mangoe
2947 d636 500
Reposted fromFlau Flau viaUbik Ubik
mangoe
i love you goddam poles <3
mangoe
6951 7136 500
There is still hope.
Reposted fromkelu kelu
mangoe
7235 7b87 500
Reposted fromkelu kelu
mangoe
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
mangoe
5897 b8fd
Reposted fromkelu kelu viaUbik Ubik
mangoe
But they did, they stopped shipping them weapons. 
Reposted fromUbik Ubik
mangoe
mangoe
4391 01dd 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement

October 23 2017

mangoe
" will gladly sacrifice my straightness "
That's even gayer than traps
Reposted fromUbik Ubik
mangoe
Ami Horowitz: How white liberals really view black voters.
this may give you an insight on the issue.

wikipedia:
As of September 2016, 33 states have enacted some form of voter ID requirement. [meaning: drivers license, social number etc][2][4] Lawsuits have been filed against many of the voter ID requirements on the basis that they are discriminatory with an intent to reduce voting by traditionally Democratic constituencies. Parts of voter ID laws in several states have been overturned by courts.[5][6][6][7]

meaning the ZOG US doesnt have and doesnt want identification laws for voting.
mangoe
0739 03a3 500
U
Reposted fromUbik Ubik
mangoe
0742 4c44 500
Reposted fromproddy proddy
mangoe
mangoe
9335 211b
Reposted frombladzik bladzik viaprincess-carolyn princess-carolyn
mangoe
5715 5202 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viatfu tfu
mangoe
0545 f9c7 500
Reposted fromsosna sosna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl